Zásady ochrany osobních údajů2020-12-11T20:07:18+00:00

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://delsipenis.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jaké máme postupy při úniku informací

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Patrik Zapletal, IČ 00706019 se
  sídlem Výškovická 444, 700 30, Ostrava (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou pat.zapletal@gmail.com
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
  společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  II.
  Zákonný důvod zpracování osobních údajů
 5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen
  “Plnění smlouvy”),
   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen
  “Oprávněný zájem”),
   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména
  pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
  spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
  společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen
  “Souhlas”).
 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
  čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
  III.
  Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních
  údajů
  Zákonný
  důvod Účel Údaje Zdroj údajů
  Příjemci osobních
  údajů
  (zpracovatelé)
  Plnění
  smlouvy
  Vyřízení objednávky a
  odpověď na poptávku
  zaslanou přes
  kontaktní formulář
  Osobní údaje klientů
  (kontantní údaje,
  někdy data
  narození)
  E-mailová
  komunikace,
  kontaktní
  formulář
  Subdodavatelé,
  mailingové služby,
  cloudová úložiště,
  tištěné dokumenty
  Oprávněný
  zájem
  Poskytování přímého
  marketingu (zejména
  pro zasílání
  obchodních sdělení a
  newsletterů)
  Kontaktní údaje
  klientů
  Informace z
  objednávek
  Mailingové služby,
  cloudová úložiště,
  subdodavatelé
  Souhlas Marketing a
  propagace webu
  E-maily, jména
  potenciálních
  zákazníků, IP adresy
  a další technické
  identifkátory
  Formulář pro
  newsletter
  Webhostingová
  společnost a služby
  pro rozesílání emailů
  Souhlas Cílená reklama
  (retargeting)
  Po dobu max. 13
  měsíců: Cookies
  třetích stran, IP
  adresy, údaje o
  prohlížeči a údaje o
  prohlížení webu
  Zobrazení
  určitých stránek
  na webu
  Reklamní platformy
  umožňující
  retargeting
  (AdWords, Sklik,
  Facebook)
  Souhlas
  Získání
  demografických
  přehledů ve
  statistikách
  návštěvnosti
  Cookies třetích
  stran, demografické
  údaje (věk, pohlaví,
  zájmy, zájem o koupi
  a další kategorie)
  Cookie soubor
  DoubleClick,
  inzertní ID
  Android, ID iOS
  pro inzerenty
  Google Analytics
  IV.
  Doba uchovávání údajů
 7. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
  let od ukončení smluvního vztahu).
   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 9. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
  mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.
  VI.
  Vaše práva
 10. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 GDPR,
   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
  email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 11. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů
 12. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
  k zabezpečení osobních údajů.
 13. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
  údajů v listinné podobě, zejména …
 14. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  VIII.
  Závěrečná ustanovení
 15. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
  jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
  přijímáte.
 16. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
  formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 17. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
  údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
  těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Informační povinnost regulovaného průmyslu